top of page

Rreth nesh.

YMCA është organizata rinore më e vjetër dhe më e madhe në botë, që përfshin 120 vende me 65 milionë anëtarë. YMCA në Kosovë fokusohet në punën me të rinjtë dhe të qenit aktiv në komunitetet lokale.

Trekëndëshi i kuq i YMCA mishëron gjithashtu vlerat dhe qasjen tonë ndaj punës, duke siguruar që të gjitha programet dhe projektet tona t'u shërbejnë nevojave të të rinjve dhe komuniteteve të tyre.

Fillimisht filloi në 1920 nga britanëz, YMCA u mbyll në vitet 1940 pas Luftës së Dytë Botërore. YMCA më pas u rifut në Kosovë në vitin 2003, duke u rritur shpejt dhe duke prezantuar iniciativa si autobusi blu dhe puna dhe udhëtimi. Ndërsa Kosova u zhvillua dhe u bë e pavarur, lëvizja ra në kohë të vështira, në vitin 2013 ajo u rifillua me një strukturë dhe mision të ri; një YMCA për të gjithë vendin në vend të modelit tradicional të federatës.

Me strukturën e re, lëvizja u rrit shpejt dhe arriti strategjinë e saj "Vizioni 2020", duke blerë asete, duke krijuar partneritete të forta dhe duke hedhur themelet në komunitetet anembanë Kosovës. 

Misioni

Të jetë një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerëzit rriten në mendje, trup dhe shpirt.

Vizioni

Një organizatë e fortë, e besueshme që punon në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

 

Ndërtimi i liderëve të së ardhmes dhe të tashmes dhe investimi në rini.

 

Promovimi i paqes dhe unitetit dhe festimi i dallimeve dhe diversitetit të njëri-tjetrit.

Vlerat

Trekëndëshat me vlera.jpg
bottom of page