top of page

Stafi ynë.

Dorina Lluka   -Drejtoreshë e YMCA-së

Adrian Davies -Drejtor i kampit

Edona Sadriu -Menaxhere e Kampit

Liridona Axhemi-Binxhija -Menaxhere e Financave
Adhurim Bekaj - Kordinator i Marketingut

bottom of page