top of page

Kampet që zhvillohen këtë vitë në YMCA Camp Pjetershan

Logoja e Firebrand ymca-01.png

Firebrand Camp 

FireBrand Camp ofron një përvojë transformuese dhe emocionuese për të rinjtë që kërkojnë rritje personale dhe janë entuziastë. Aktivitetet e këtij kampi përfshijnë zhvillimin e aftësive drejtuese, ngritjen e kapaciteteve në temën e lidershipit, njohjen e të rinjve të tjerë dhe shumë aktivitete të tjera argëtuese.

362501588_665359218472623_6705820573276195839_n.png

Change Maker

Një mundësi e shkëlqyeshme për të rinjtë nga diaspora që të marrin pjesë në Kampin e Ndryshimeve në Kosovë dhe të shoqërohen me të rinjtë që jetojnë në Republikën e Kosovës dhe të shkëmbejnë përvojat e tyre kulturore dhe të identifikojnë dallimet, të përbashkëtat dhe përfitimet e të jetuarit/studimit apo kontributit në Kosova.

Klima e kampit

Camp Climate ofron një mundësi unike për kampistët që të lidhen me natyrën dhe të mësojnë rreth çështjeve urgjente mjedisore. Të kuptuarit e çështjeve mjedisore dhe mbrojtja e mjedisit është thelbësore për një të ardhme të qëndrueshme, kështu që përmes një kombinimi aktivitetesh ndërvepruese në natyrë do të merrni informacione të rëndësishme për mbrojtjen e natyrës.

EcoTour-01.png

ECO Tour

Eco-Tour është një projekt që synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe njohuritë për turizmin/bizneset që aplikojnë praktika të qëndrueshme.

Summer Camp Logo-02 (1).png

Summer Camp

YMCA Summer Camp është një kamp njëditor në natyrë për të rinjtë e Komunës së Gjakovës që ofron mundësi atraktive për të bërë aktivitete argëtuese, për të provuar gjëra të reja, për të takuar të rinj të tjerë, për të shkëmbyer përvoja dhe shumë aktivitete të tjera.

bottom of page