top of page
EcoTour-01.png

Urbanizimi i Shkugzës

Parku i Shkugzës është një zonë rekreative dhe peizazh i mbrojtur në pjesën jugore të qytetit të Gjakovës, i shtrirë në mes të dy kodrave të ndara nga lumi i vogël Shlepica, në lartësinë 410-460 m. Ky park shquhet për vlerat e tij në aspekte të veçanta të biodiversitetit dhe peizazhit.
 

Me propozim të Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës, në vitin 2011 Komuna e Gjakovës shpalli zonë të mbrojtur të parkut Shkugzë në kategorinë Zonë e mbrojtur peizazhi, në sipërfaqe prej 70 ha—plani i peizazhit për “Parkun e Shkukzës, UNDP.  

 

Një pjesë e kësaj zone është në pronësi publike dhe rreth 1/3 e territorit të saj është tokë private. Në tokë publike janë ndërtuar restorante private me parkingje dhe kështu zona është kthyer në një lokalitet tërheqës për aktivitete të ndryshme rekreative.

Shkugza përballet me sfida të shumta për shkak të urbanizimit; fragmentimi dhe degradimi i habitatit, ndryshimi i përdorimit të tokës dhe ndërveprimet ndërmjet këtyre shtytësve. Efektet e regjimit të modifikuar të zjarreve në pyje përbëjnë një kërcënim për biodiversitetin e tij.

bottom of page