top of page
EcoTour-01.png

Parku Nderfetar 

Parku Ndërfetar është krijuar në vitin 2022 nga të rinjtë gjakovarë si një vend ku të gjithë mund të bashkohen dhe të kenë një hapësirë të sigurt ndërfetare. Janë mbjellë 25 pemë si dhe stola që mbikëqyrin lumin. Parku ka kosha riciklimi dhe mirëmbahet vazhdimisht.

bottom of page