top of page
EcoTour-01.png

Lumi Shlepiza

Shlepica është përrua dhe gjendet në Komunën e Gjakovës, Kosovë. Lartësia e parashikuar e terrenit mbi nivelin e vulës është 338 metra. 

Biodiversiteti i shtratit të lumit Shlepica është i kufizuar për shkak të ndotjes.

Aty janë të regjistruar lloje të tilla si: Njut (Triturus vulgaris), Bretkocë barku të verdhë (Bombina variegata), Rana esculentaagg., Gjarpër uji (Natrix natrix)

bottom of page