top of page
EcoTour-01.png

Gjakova

Eco-Tour is a project that aims to increase awareness and knowledge about tourism/businesses that apply sustainable practices. 

Eco-Tour është një projekt që synon rritjen e ndërgjegjësimit dhe njohurive për turizmin/bizneset që aplikojnë praktika të qëndrueshme. 

  • Turi ka gjithsej 10 ndalesa 

  • Do të bëhet me biçikleta (Nevojitet vetëm një nivel rider fillestar)

  • Me një total prej ??? km 

  • Ofrohen të gjitha pajisjet për biçikletë

Një mënyrë e shkëlqyeshme për të eksploruar qytetin e Gjakovës në një mënyrë miqësore me mjedisin, duke mësuar gjithashtu për praktikat e qëndrueshme. 

                                                          

A great way to explore the city of Gjakova in an Eco-friendly way while also learning about sustainable practices. 

bottom of page