top of page
EcoTour-01.png

Dyqani YMCA

Our shops are located in Gjakova since 2014, and the online store opened in September 2020. Our shops are models of social enterprise supported by Y’s Men International based in Switzerland, Hardeners Y's Men Club, and YMCA England.​

Dyqanet tona janë të vendosura në Gjakovë që nga viti 2014, dhe dyqani online është hapur në shtator 2020. Dyqanet tona janë modele të ndërmarrjeve sociale të mbështetura nga Y’s Men International me seli në Zvicër, Hardeners Y's Men Club, dhe YMCA Angli.​ Çdo produkt që shitet është i riciklueshëm për të mbrojtur mjedisin, për të mbledhur fonde për programet rinore dhe për të ndihmuar komunitetin. Disa nga format që është bërë kjo janë:

  • Ofrimi i mundësive të punësimit për të rinjtë;

  • Paraqitja e mundësive dhe promovimi i vullnetarizmit;

  • Ndihma e 300 familjeve me pako ushqimore;

  • Mbështetja e shtëpive të sigurta me ushqim dhe veshje;

  • Mbështetja e fëmijëve me nevoja të veçanta me lojëra dhe karrige me rrota;

  • Ndihma e shkollave universitare me bursa;

  • Përdorimi i qeseve letre dhe materialeve të riciklueshme.​

Dyqani i Bamirësisë është ndërtuar dhe mbështetet në SDG (Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm) veçanërisht SDG 11 (Qytetet dhe Komunitetet e Qëndrueshme) dhe SDG 13 (Veprimi i Klimës). Këto dyqane shesin produkte të riciklueshme për të mbrojtur mjedisin dhe për të mbledhur fonde për punësimin e të rinjve. Të gjitha përfitimet dhe buxheti i krijuar nga shitja shkojnë për fuqizimin e të rinjve, si dhe ndihmën e familjeve në nevojë. 

Every product that is sold is recyclable in order to protect the environment, raise funds for youth programs, and help the community. Some of the forms that this has been done are:

bottom of page